SPITALUL Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore

« Inapoi la lista de locuri de munca
 • Nespecificat  · 

  SPITALUL Clinic de Urgenta pentru Copii " Grigore Alexandrescu ", cu sediul in str . Iancu de Hunedoara nr . 30 - 32, sector 1 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea a 13 posturi temporar vacante de asistenti medicali si un post vacant de asistent medical . In data de 20. 01. 2011, ora 10.00 se va organiza concursul pentru angajarea pe durata determinata pe posturi temporar vacante a 13 posturi asistenti medicali si 1 post vacant de asistent medical. Pentru posturile temporar vacante si postul vacant de asistenti medicali pot participa la concurs persoanele care indeplinesc conditiile de grad/ treapta profesionala si specialitate, indiferent de nivelul studiilor ( M , PL , SSD , S ) . Dosarul va cuprinde: - copia actului de identitate; - formularul de inscriere; - certificat de membru OAMMR; - copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea specializarii; - copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate; - cazierul judiciar; - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; - copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dpa caz , recomandarea de la ultimul loc de munca; - alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs; - chitanta taxa de concurs de 20 lei . Dosarele se vor depune la Serviciul RUNOS a spitalului pana la data de 10. 01. 2011, ora 15.00 . Bibliografie : pentru posturile de asistenti medicali: 1. Urgente medico - chirurgicale sinteze de L Titirca. Ed. 2007 . 2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de F. Chiru si G. Chiru. Ed. CISOM 2001 . 3. Medicina interna pentru cadre medii de C. Borundel. 4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu. Ed. INFO - TEAM 1997. 5. Ordinul MS. Nr . 916/ 2006, publicat in MO partea I nr . 759/ 06.09.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere , prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare. 6. Ordinul MS nr. 261/ 2007, publicat in MO partea I nr. 128/ 21.02.2007 - Norme tehnici privind curatenia , dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare. 7. OUG 144/ 2008 - Ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania . Informatii suplimetare la sediul institutiei sau la tel : 021.316.93.66 int . 137 . Tip anunt: oferta  acum 6 ani de la Romania Libera Salveaza Blocheaza Raporteaza
  x job expirat  |  job fals  |  job duplicat  |  link nefunctional  | 
  Note personale  |  Vezi toate joburile salvate

  Rating:
  Note:

  Etichete: